การเพิ่มบัญชีเทรด MT4

1.กดที่ + Add Account

2.ทำการกรอกรายละเอียดบัญชีเทรด ( Note สำหรับช่วยจำ)

3.กด Add Account หากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือรหัสบัญชีเทรดถูกต้อง สถานะจะเป็นสีเขียว

เพิ่มบัญชีเทรดเข้ามาในระบบก่อน จากนั้นค่อยเลือกติดตามในภายหลัง

สำหรับพอร์ต Master สามารถใช้ Investor Password ได้ แต่สำหรับ Follower ต้องเป็น Real Password เท่านั้นเพื่อให้ออกไม้ได้

Last updated