การเลือกซื้อ Package

คุณสามารถเลือกซื้อ Package ตามจำนวนบัญชีเทรดที่คุณใช้ซึ่ง Package หลักจะมี 2 กลุ่ม คือ Standard และ Professional โดยจะมีความแตกต่างดังนี้

Standard

เป็นรูปแบบการคัดลอกแบบมาตรฐานคล้าย EA ทำงาน โดยจะใช้ Comment เพื่อบันทึกเลขอ้างอิง Ticket Order และใช้ Magic ในการคัดแยกกลุ่ม Master มีความล่าช้าในการรับสัญญาณอยู่ที่ 200ms (ส่วนความเร็วในการคัดลอก Order จะขึ้นกับ Broker ของ Slave) รองรับการรวบปิด Order ที่จุดราคาเดียวกันจำนวนมากและรวดเร็ว โดยสถานะ Placed ระบบจะบันทึกเป็น by Expert หรือเทรดโดย EA

Professional

เป็นรูปแบบการ Copytrade โดยการอ่าน Event ของบัญชี Master โดยตรงมีความล่าช้าในการรับสัญาณ <10ms เท่านั้น (ส่วนความเร็วในการคัดลอก Order จะขึ้นกับ Broker ของ Slave) ระบบจะไม่มีการใช้ Magic และ Comment แต่อย่างใด และยังสามารถแบ่ง Lot ปิดได้ตามที่ต้องการ

โดยสถานะ Placed ระบบจะบันทึกเป็น by Manually และ by Mobile (Placed by Mobile กรณี Master ออกไม้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) แม้ Master จะใช้ EA เมื่อ Follower คัดลอก Order ระบบ Terminal ของ Follower จะแสดงการเทรด Placed by Manually (เทรดมือ)

Professional เป็นระบบ Copy พิเศษซึ่งแยกแยะได้ยากระหว่างไม้ที่ Copy ผ่านระบบหรือออกไม้เพิ่มเองด้วยมือ ดังนั้นลูกค้าอาจสับสนได้หากมีการเทรดมือแทรก ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเข้าใจผิดของลูกค้าเอง โดยเราจะอิงจากระบบ event ว่าไม้นั้นๆออกผ่านระบบเราจริงหรือไม่

Package Standard และ Professional ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ หากลูกค้าขอเปลี่ยนจาก STD ไปใช้ PRO หรือ PRO ไปใช้ STD ต้องเคลียไม้เดิมออกก่อน

Last updated