การตั้งค่าเพื่อคัดลอกการเทรด

1.ขวาสุดของบัญชีจะมีปุ่ม ติดตาม สำหรับตั้งค่าเพื่อคัดลอก Order (สีฟ้า)

2.กดปุ่ม Copier พอร์ตที่ต้องการเชื่อมสัญญาณเทรด จากนั้นกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

Copy from คือ เลือกบัญชีที่คุณต้องการคัดลอก

Copy Mode คือ ต้องการคัดลอก Mode ไหน Follow = ตาม Master , Reverse = ส่วนทาง Master

Lot Setting

Multiplier คือ ตัวคูณ Lot อิงจาก Lot ของ Master เช่น Multiplier = 0.5 หาก Master ออก XAUUSD Lot 0.18 ,Follower จะคัดลอก Lot 0.09 (0.18 x 0.5 = 0.09)

Fixed Lot คือ Fix Lot ตามที่ต้องการ โดยจะ Lot จะคงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Lot Limit คือ ต้องการให้ Slave ออก Lot ไม่เกินเท่าไหร่ ช่วยป้องกันกรณี Master ออก Lot ใหญ่

กรณีใช้ Multiplier โปรดคำนวณให้แน่ใจและแนะนำตั้งค่า Lot Limit ทุกคั้งเพื่อ Safe กรณี Master ออก Lot ใหญ่

Convert Symbol คือ การแปลงคู่เงินกรณีต่างโบรก คู่เงินเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกัน เช่น Master มีคู่เงินน้ำมันชื่อ WTI แต่ Follower มีคู่เงินน่ำมันชื่อ OIL# ให้กรอก WTI -> OIL#

Convert Symbol กรณีคู่เงินทั่วไป หรือทอง (XAUUSD , GOLD) ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า ระบบสามารถแปลงได้อัตโนมัติ ยกเว้นระบบคัดลอกผิดคู่เงินหรือไม่สามารถคัดลอกบัญคู่เงินนั้นๆได้ หรือ มีคู่ทอง 2 ประเภทในบัญชีเดียว ควรตั้ง Convert เพื่อให้ระบบทราบว่าต้องออกคู่ไหน เช่น XAUUSD# XAUUSDm.#

3.หลังจากกด Connect Copier จะแสดงสถานะด้านขวา และ สถานะ Cononect เป็นสีเขียวแปลว่าการเชื่อมต่เสร็จสิ้น

Last updated